Usługi outsourcingu druku / systemy zarządzania drukiem - Komputronik Biznes

W pełni profesjonalny outsourcing druku to rozwiązanie dedykowane dla środowisk, gdzie druk dokumentu, skanowanie, kopiowanie i faksowanie są ważnymi elementami codziennych działań biznesowych. Celem jest uproszczenie i zwiększenie efektywności systemu zarządzania drukiem w organizacji.
Poznanie i zrozumienie potrzeb organizacji dotyczących drukowania i kopiowania oraz związanych z nimi wydatków to podstawa efektywnego zarządzania kosztami prowadzonej działalności. Daje to punkt wyjścia do podjęcia działań optymalizacyjnych.

Rozwiązania

Mamy przygotowane propozycje konkretnych działań, prowadzących do stworzenia autorskiego projektu współpracy na bazie najnowszych technologii stosowanych w automatyce biurowej.
Współdziałanie z potencjalnym klientem inicjujemy od audytu posiadanych urządzeń, ponieważ rozwój środowiska druku, z różnych przyczyn, przebiega w sposób nie zawsze skoordynowany i nierzadko bez określonego planu, a więc bez odpowiedniej do potrzeb strategii zarządzania. Proponowana przez nas oferta sprzętowa to szeroka gama wysokiej jakości urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania, co umożliwia w ramach outsourcingu skomponowanie najlepszego rozwiązania – dedykowanego systemu zarządzania drukiem.

Rozliczenie

W zakresie sposobu i formy finansowania wdrożeń wynikających z outsourcingu druku stosujemy model opexowy lub kapexowy w atrakcyjnych cenach, najem całego rozwiązania, lub zakup oraz sprzedaż ratalną. Nasza oferta może uwzględniać także rozliczanie całości w postaci iloczynu liczby faktycznie wykonanych ilości kopii czy wydruków i stawki za wydrukowaną stronę mono lub kolor.

Korzyści z outsourcingu druku

Skorzystanie z naszej oferty outsourcingu druku wpływa w dużej mierze na ograniczenie tzw. kosztów miękkich, czyli czynności związanych z wykorzystywaniem funkcjonujących w danej firmie urządzeń. Wdrożony system zarządzania umożliwia całkowitą integrację zastosowanego sprzętu ze środowiskiem obiegu dokumentów w zgodzie z przyjętą w danej firmie strategią podniesienia efektywności. Tylko w przypadku profesjonalnego zarządzania drukiem można uzyskać optymalne korzyści:

  • możliwość wyeliminowania kosztów zakupu i dostawy urządzeń oraz oprogramowania dostosowanego do potrzeb danej firmy,
  • brak kosztów dotyczących obsługi serwisowej,
  • rozliczanie w formie optymalnej dla każdej ze stron umowy outsourcingu druku,
  • korzystanie w formie bezpłatnej z urządzeń zastępczych w trakcie trwania obsługi serwisowej,
  • specjalistyczna opieka serwisowa zgodna z zawartą umową,
  • możliwość korzystania z innowacyjnych rozwiązań zarządzania drukiem pojawiających się w przestrzeni outsourcingu druku w trakcie trwania umowy,
  • kompleksowa współpraca w atrakcyjnej cenie.

Serwis

Oferowany przez nas profesjonalny outsourcing druku to również specjalistyczny serwis oparty o wysoko wykwalifikowanych inżynierów i techników posiadających długoletnie doświadczenie potwierdzone certyfikatami technicznymi producentów. Zapewniamy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalowanych urządzeń. Podjęcie działań serwisowych rozpoczynamy nawet w ciągu 4 godzin od otrzymania zgłoszenia. W zamian za comiesięczne, zryczałtowane opłaty wyliczone za wykonywane kopie, dokonujemy przeglądów i napraw urządzeń oraz dostarczamy materiały i części eksploatacyjne.

Z przyjemnością przygotujemy każdemu zainteresowanemu naszą propozycją dedykowaną ofertę zarządzania drukiem. Zapraszamy do kontaktu z opiekunem tematycznym i przedstawienie swoich oczekiwań.

Skontaktuj się z nami

Michał Drechny
+48 602 631 811

 

Imię i nazwisko*

E-mail*

nr. telefonu*

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady przetwarzania danych*

Opt-in

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych*